ORPO Aplikacije

ORPO Aplikacije vsebujejo vse potrebne programe za malo ali veliko podjetje ali društvo. Programi so narejeni modularno, da vsak izbere komponente, ki ustrezajo podjetju. Programi pokrivajo računovodsko, kadrovsko, komercialno in proizvodno poslovno funkcijo. Vsi moduli so povezani preko ORACLE baze podatkov. V malih podjetjih ali pri samostojnih podjetnikih je baza podatkov lahko na istem računalniku kjer se uporabljajo ORPO Aplikacije, če pa so potrebe večje je lahko tudi na ločenem strežniku. ORPO Aplikacije lahko brez težav sledijo rasti vašega podjetja in zato tudi prehod na več uporabnikov ne povzroča težav ali zastojev pri poslovanju. Uporabnik ima lahko tudi dislocirane enote, ki lahko delujejo samostojno, nedovisno od centralne baze, podatki pa se kasneje prenesejo v centralno bazo.

Cenik
Domov