Program za članstvo

vam omogoča:

 • vodenje evidence članov društva
 • izpis pristopnic
 • vnos iz izpis seznama aktivnosti za obdobje,
 • avtomatsko ažuriranje točk iz aktivnosti,
 • vnos in obračun točk po aktivnostih
 • seznami doseženih točk po različnih kriterijih
 • seznam prijav za posamezno aktivnost za vodnike in zavarovalnico
 • kreiranje in izpis opominov za neplačano članarino
 • izpis posebnih položnic, plačilnih nalogov BN02
 • izpis kartice člana s prejemki in izdatki
 • seznami članov in plačil za vzajemno samopomoč
 • seznami članov in plačil za društveno samopomoč
 • seznami po poverjenikih
 • izpisi članov po različnih kriterijih
 • izpis jubilantov
 • razvrščanje članov v skupine in obveščanje skupin
 • izpis nalepk
 • izpis statistike za obdobje
 • izvoz podatkov za MS Excel

nazaj na Opis modulov