Saldakonti

so namenjeni vodenju salda na kontih kupcev in dobaviteljev in vam omogočajo:

  • avtomatski zajem vknjižb iz prejetih in izdanih računov ter bančnih plačil
  • avtomatsko zapiranje odprtih postavk
  • ročni vnos in zapiranje postavk
  • izpis odprtih postavk
  • avtomatska priprava opominov
  • pisno ali elektronsko pošiljanje opominov
  • izvoz podatkov za MS Excel
  • mesečni pregledi
  • pregled vplačil in izplačil za posameznega klienta
  • plan prilivov in odlivov

nazaj na Opis modulov