Izdani računi

vam omogočajo izdelavo in izpis vseh vrst dokumentov ki so potrebni pri poslovanju z vašimi kupci

  • vnos predračunov, računov, dobropisov, dobropisov za naknadni popust, evidenčnih računov …
  • kreiranje računov iz dobavnic
  • samodejno knjiženje dokumentov v davčne knjige in saldakonte
  • samodejna priprava kontiranja za glavno knjigo
  • možnost nastavitve ažuriranja zalog
  • kreiranje in izpis prodajnih poročil
  • izpis fakturne knjige
  • avtomatska priprava temeljnice za glavno knjigo
  • seznam računov ki niso v davčni knjigi

nazaj na Opis modulov