Blagajniško poslovanje

vam omogoča spremljanje gotovinskega poslovanja

 • vnos različnih vrst prometa in nastavitev
 • vodenje neomejenega števila blagajn
 • vodenje devizne blagajne
 • vnos prejemkov in izdatkov
 • avtomatsko knjiženje blagajne na podlagi prejemkov in izdatkov ter izračun salda
 • izpis blagajniškega dnevnika
 • pregled in izpis stanja po posameznih dnevih
 • kumulativni pregledi po vrstah prometa, kontih, blagajnikih
 • avtomatska priprava temeljnice za glavno knjigo


Blagajniško poslovanje za društva je poleg zgoraj naštetega povezano z evidenco članstva in aktivnostmi društva in omogoča:

 • vnos člana na katerega se prejemek ali izdatek nanaša
 • vnos aktivnosti
 • avtomatski zajem cen iz aktivnosti
 • avtomatski zapis prejemkov in izdatkov v evidenco članstva

nazaj na Opis modulov