Upravljalec dokumentov

vam omogoča:

 • Vnos in shranjevanje dokumentacije po različnih kriterijih
 • Upravljanje dokumentacije – iskanje po različnih kriterijih
 • Pošiljanje dokumentacije po interni pošti
 • Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti
 • Objava dokumentov v skupno rabo
 • Podeljevanje pravic uporabnikom za vpogled v dokumente
 • podpisovanje dokumentov
 • oddaja pošte
 • pregled in izpis odposlane pošte
 • Interna pošta
  • Prejeta sporočila
  • Poslana sporočila
  • Pošiljanje sporočil
  • Pregled sporočil po kriterijih

nazaj na Opis modulov