Materialno poslovanje

je namenjen vodenju zalog materiala, blaga, drobnega inventarja in gotovih izdelkov po posameznih skladiščih in vam omogoča:

  • vnos različnih vrst gibanj (prevzem, izdaja, poraba, prenosi, delovni nalog)
  • vodenje tekočih in knjižnih zalog
  • možnost avtomatskega ažuriranja zalog iz dobavnic, faktur, gostinske blagajne
  • razknjiževanje zalog po sestavnicah
  • avtomatsko pripravo inventurnega stanja iz knjižnih zalog in vnos razlik
  • pregled in izpis stanja zalog, prometa
  • temeljnica za porabo za glavno knjigo

nazaj na Opis modulov