Prejeti računi

vam omogočajo obdelavo prejetih računov od dobaviteljev ter pripravo plačil za bančni program

 • vnos prejetih računov od dobavitelja kot so stroškovni, materialni, za osnovna sredstva, računi za prejeti avans
 • priprava podatkov za DDV na podlagi dobavitelja in vrste računa
 • možnost nastavitve avtomatskega izračuna neodbitnega deleža
 • možnost nastavitve kontrole davčnega obdobja
 • kontrola salda prejetega računa
 • vnos prevzemnic in samodejno ažuriranje zalog pri računih za material in blago
 • avtomatska priprava storno računov in prevzemnic
 • samodejna priprava vknjižb za glavno knjigo na podlagi vrste stroška in prevzemnic
 • samodejni zapis vknjižb v davčno knjigo in saldakonte
 • izpis knjige prejetih računov
 • seznam računov ki niso v davčni knjigi
 • samodejna priprava plačil za bančni program
 • avtomatska priprava temeljnice za glavno knjigo

nazaj na Opis modulov