Transakcijski račun

  • vam omogoča uvoz izpiskov iz poslovnih bank
  • opremljanje plačil z manjkajočimi podatki
  • razdeljevanje plačil po stroškovnih mestih in kontih
  • razdeljevanje plačil po članih in zapis v člansko evidenco
  • avtomatsko ažuriranje plačil v saldakonte
  • priprava avtomatske temeljnice za glavno knjigo

nazaj na Opis modulov