Davčne knjige, obračun DDV

je samodejni zbir vknjižb iz izdanih in prejetih računov in vam omogoča:

  • pregled in izpis davčnih knjig za knjigovodsko ali davčno obdobje
  • pregled računov, ki se nanašajo na naslednje davčno obdobje
  • izpisi in pregledi po kupcih ali dobaviteljih
  • po različnih vrstah računov (domači trg, uvoz, pridobitve iz EU)
  • samodejna priprava in izpis obrazca DDV-O
  • priprava xml datoteke za poročanje
  • Izvoz podatkov za davčno upravo na zahtevo

nazaj na Opis modulov