Glavna knjiga

Je temeljna poslovna knjiga ki vam omogoča vnos vseh poslovnih dogodkov in v kateri se zbirajo podatki iz pomožnih knjig. Omogoča vam izdelavo bilančnih poročil v skladu s SRS.

 • vnos poslovnih dogodkov na podlagi verodostojnih listin
 • nastavitev kontrol za knjiženje
 • iskanje in izpis vknjižb po različnih kriterijih
 • izdelava novih temeljnic na podlagi predhodnih
 • zapora knjiženja za pretekla obdobja
 • izdelava avtomatskih temeljnic iz pomožnih knjig
 • avtomatska priprava temeljnice za zapiranje R4 in R7
 • avtomatska priprava otvoritvene temeljnice
 • izpis bruto bilance po eno, dvo, tro in več mestnih kontih in stroškovnih mestih
 • nastavitev lastnih definicij za izkaz poslovnega izida za notranje poročanje
 • bilančna poročila po SRS
 • izpis letnih konto kartic
 • pregled in izpis podatkov za vsa vnesena poslovna leta
 • izvoz podatkov za MS Excel
 • Izvoz podatkov za davčno upravo na zahtevo

nazaj na Opis modulov