Osnovna sredstva

Program je namenjen vodenju in amortiziranju osnovnih sredstev in drobnega inventarja in vam omogoča:

  • vnos in gibanja osnovnih sredstev s povečanji
  • vnos amortizacijskih skupin in nahajališč
  • avtomatski obračun amortizacije
  • avtomatsko pripravo temeljnice za glavno knjigo
  • izpis stanja osnovnih sredstev, registra, gibanj
  • avtomatski poračun odbitnega deleža DDV

nazaj na Opis modulov